Program #FLYGT2016

Københavns Universitets konference om strømmen af flygtninge og migranter den 17. maj 2016 kl. 9:00-13:30 i Fællessalen på Christiansborg.

INTRO

9:00-9:05 Velkomst, Ulla Sandbæk, MF og vært for arrangementet

9:05-9:15 Åbningstale, Lykke Friis, prorektor Københavns Universitet

EUROPA DELEN

9:15-10:00 Fire oplæg fra forskere på Københavns Universitet

Flygtningenes og migranternes vej gennem Europa, betydningen for EU-staternes samarbejde og hele asylsystemet i EU. Hvordan varetager EU-landene flygtningenes menneskerettigheder og mødet med vestlig kultur.

Martin Lemberg-Pedersen, postdoc, Centre for Advanced Migration Studies
- Hvad flygter folk fra og hvorhen, hvordan har EU og de europæiske lande reageret, og hvad har det betydet for grænsekontrol, internationalt samarbejde og humanitær beskyttelse og integrationen i Europa.

Rebecca Adler-Nissen, professor, Institut for Statskundskab
- Hvor alvorlig er flygtningekrisen for EU, og hvad betyder den for den politiske fremtid på det europæiske kontinent?

Roberta Mungianu, adjunkt, Centre for Comparative and European Constitutional Studies
- Hvor er den europæiske solidaritet i spændingsfeltet mellem grænsekontrol og asyl, og hvad betyder det for Schengen og Dublin-aftalerne? (oplægget er på engelsk)

Thomas Jøhnk Hoffmann, professor, Det Teologiske Fakultet
- Alt og intet med religion at gøre. Religion som med- og modspiller for muslimske migranter og flygtninge. Hvad er religion og hvad er kultur i sammenstødet mellem migranter og europæere?

10:00-10:15: Octavi Quintana-Trias, principal advisor, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation, leder af EU-taskforce vedr. migration
- Hvilken forskning og viden mangler EU om flygtninge og migranter, så EU-Kommissionen
og -landene kan tage politiske beslutninger baseret på viden i stedet for formodninger?

10:15-10:35 PAUSE

DANMARK DELEN

10:35-10:45 Tale, Inger Støjberg, udlændinge- integrations- og boligminister

10:45-11:25 Fire oplæg fra forskere på Københavns Universitet:

Flygtningesituationen i Danmark – hvad betyder de store menneskestrømme for nye migrations- og anti-terror love, hvad har vi af viden om flygtningene og deres muligheder for at blive integreret i det danske samfund og hvordan, får vi noget godt ud af situationen.

Mette Foged, adjunkt, Økonomisk Institut
- Hvad betyder de mange flygtninge og migranter for Danmarks økonomi på kort og langt sigt?

Søren Kaj Andersen, leder FAOS; Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier
- Kampen om det ufaglærte arbejde: Flygtninge, øst- og centraleuropæere og danskere på kanten af arbejdsmarkedet – er der job til alle?

Jens Elo Rytter, professor, Det Juridiske Fakultet
- Flygtningesituationen i Danmark – hvad betyder flygtningestrømmene for nye migrations- og anti-terror love, og hvordan sikrer vi, at vi overholder menneskerettighederne for de flygtninge og migranter, som kommer hertil.

Brian Arly Jacobsen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
- Kultursammenstød eller kulturmøde? Den offentlige politiske debat om islam og muslimer i Danmark, hvad betyder det for modtagelsen af flygtningene og muligheden for at integrere dem?

11:25-12:00 Debat mellem politikere og forskere

12:00-12:20 PAUSE

12:20-12-25 Bettina Hauge, Scientific Officer, Innovationsfonden
- Meddelelse fra Innovationsfonden

MELLEMØSTEN DELEN

12:25-12:55 Tre oplæg fra forskere på Københavns Universitet

Årsagen til strømmene af flygtninge og migranter og Danmarks engagement i de konflikter i bl.a. Mellemøsten, som sender hundrede-tusinder på flugt.

Jakob Skovgaard-Petersen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
- Mellemøsten i brand. Hvad er det for konflikter, hvordan forstår vi dem bedst, og kan vi blande os udenom?

Anders Henriksen, lektor, Centre for International Law, Conflict and Crisis
- Strømmen af flygtninge og migranter og lande, der lukker sig om sig selv. Den internationale retsorden og samarbejdet om de folkeretlige forpligtelser under forandring.

Mikkel Vedby Rasmussen, professor, Institut for Statskundskab
- Det ender ikke godt: Danske interesser og det internationale magtspil efter Syrien-konflikten.

12:55-13:15 Debat mellem politikere og forskere

AFSLUTNING

13:15-13:30 Udenrigsminister Kristian Jensen i samtale med Henrik Breitenbauch, leder af KU's Center for Militære Studier
- Gråzonen mellem krig og fred. Hvordan kan vi blive bedre til at stabilisere konfliktramte og skrøbelige stater?