Billeder fra konferencen

Vi har samlet en række billeder fra konferencen #FLYGT2016 den 17. maj 2016.

Alle billeder er taget af fotograf Benjamin Svendsen.

#FLYGT2016 - Københavns Universitets konference om strømmen af flygtninge og migranter på Christiansborg den 17. maj 2016.

Ulla Sandbæk, MF for Alternativet og vært for arrangementet bød velkommen.

'There cannot be a crisis next week. My schedule is already full.' Prorektor på Københavns Universitet, Lykke Friis åbnede konferencen med et Henry Kissinger-citat.

12 politikere - heraf to ministre - og 12 forskere fra fire forskellige fakulteter på Københavns Universitet mødtes i Fællessalen på Christiansborg til debat om flygtningesituationen set med europæisk, dansk og mellemøstligt perspektiv.

EUROPA DELEN: I konferencens første del var der fokus på flygtningenes og migranternes vej gennem Europa – deres møde med Europa og ikke mindst – den krise, som EU-samarbejdet er havnet i i kølvandet af de massive menneskestrømme.

Martin Lemberg-Pedersen, post.doc. på Centre for Advanced Migrations Studies på det Humanistiske Fakultet, talte om, hvor flygtningene kommer fra, og hvordan Europa har reageret på de massive menneskestrømme.

Rebecca Adler-Nissen, professor, Institut for Statskundskab på det Samfundsvidenskabelige Fakultet tog et kritisk blik på hvor alvorlig flygtningekrisen er for EU, og hvad betyder den for den politiske fremtid på det europæiske kontinent.

Roberta Mungianu adjunkt på Centre for Comparative and European Constitutional Studies på det Juridiske Fakultet fortalte om, hvad flygtningestrømmen betyder det for Schengen og Dublin-aftalerne?

'Migration har en markant religiøs dimension. Det både hjælper og modarbejder flygtningene', sagde professor og islamforsker Thomas Jøhnk Hoffmann fra Det Teologiske Fakultet som talte om, hvilken rolle religion spiller for de muslimske migranter og flygtninge, som kommer til Europa.

Octavi Quintana-Trias. primær rådgiver i EU-kommissionens “DG Research and Innovation” står i spidsen for en særlig taskforce for migration, som har til opgave at finde ud af, hvilken viden og forskning, der mangler om flygtninge og migranter, så EU-systemet og de enkelte EU-lande kan lovgive på basis af viden i stedet for på basis af formodninger.

'Vi var et af de første lande, til at stramme op på udlændinge-reglerne', sagde udlændinge- integrations- og boligminister Inger Støjberg.

DANMARK DELEN: I anden del af konferencen zoomede forskere og politikere ind på flygtningesituationen i Danmark - på hvad vi har af viden om flygtningene og deres muligheder for at blive integreret i det danske samfund.

Forsknings-adjunkt på Økonomisk Institut, Mette Foged talte om, hvad de mange flygtninge og migranter betyder for Danmarks økonomi på kort og langt sigt.

'Kunne vi ikke udvikle nogle strategier, der kan løfte ressourcestærke flygtninge og østarbejdere ind i faglærte job?', sagde Søren Kaj Andersen, leder af FAOS; Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Jens Elo Rytter, professor på Det Juridiske Fakultet og ekspert i menneskerettigheder: 'Man må finde en balance mellem stabilitet og sammenhæng i samfundet og ønsket om at hjælpe mennesker i nød.'

Brian Arly Jacobsen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet talte om den offentlige og politiske debat om islam og om muslimer i Danmark og om, hvad debatten betyder for muligheden for at integrere flygtningene.

Så var der debat mellem politikere og forskere.

'Medicinen for traumatiske oplevelser er at komme ud og arbejde, ikke at gå hjemme', sagde Konservatives integrationsordfører Naser Khader i debatten mellem forskere og politikere.

Politikere fra Folketing og kommuner lyttede med på forskernes oplæg.

'En konference som denne giver mig vigtig viden', sagde Egedals borgmester Willy Eliasen, som var blandt konferencens tilhørere.

Scientific Officer i Innovationsfonden Bettina Hauge offentliggjorde et nyt forskningsoplag på 15 millioner kroner til ny forskning på flygtninge-området.

MELLEMØST-DELEN: I konferencens tredje del var der fokus på konflikterne i Mellemøsten, som er med til at skabe de massive menneskestrømme.

'Det er strategisk at skabe flygtningestrømme og udnytte dem', sagde, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet Jakob Skovgaard-Petersen.

'Europa har mistet noget af troen på menneskerettigheder', sagde lektor Anders Henriksen fra Centre for International Law, Conflict and Crisis på Det Juridiske Fakultet, der talte om, hvordan flygtningestrømmene er med til at forandre europæernes holdning til de internationale institutioner som for eksempel EU.

'Det vi ser i dag er, at krige ikke slutter men bliver ved', sagde Mikkel Vedby Rasmussen professor, på Institut for Statskundskab på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i sit oplæg om de danske interesser og det internationale magtspil om Syrien-konflikten.

'Demokrati er for ambitiøst et mål, det handler om stabilisering af stater, der er ved at kollapse', sagde lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Jakob Skovgaard-Petersen i debatten mellem udenrigsordførere og forskere.

Nick Hækkerup, udenrigsordfører, Socialdemokraterne, Naser Khader, udenrigsordfører, Konservative og Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører, Venstre debatterede med forskere fra Jura, Humaniora og Samfundsvidenskab.

Konferencen sluttede med en samtale mellem udenrigsminister Kristian Jensen og leder af Center for Militære Studier på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Henrik Breitenbauch, om gråzonen mellem krig og fred og hvilken rolle Danmark kan spille i forhold til at stabilisere konfliktramte og skrøbelige stater?

Janni Brixen, journalist på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, var konferencens ordstyrer.